Komparace, teritoria, identity: příspěvky k srovnávacímu studiu dějin

Sdílet/share thisShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Připravovaná kniha Milana Scholze

Komparace, teritoria, identity

Připravovaná kniha Milana Scholze Komparace, teritoria, identity: příspěvky k srovnávacímu studiu dějin materiálově vychází z výzkumů a rešerší na poli srovnávacích dějin a teorie komparativního přístupu prováděných autorem v průběhu celého druhého desetiletí 21. století. Autorovo uvažování se vedle komparativního přístupu samého dotýká zejména otázek nerovnoměrného vývoje regionů, zemí a makroregionů, srovnávacích dějin pojmů a idejí, utváření kolektivních identit, center a periferií. Významnou součástí publikace jsou reflexe klíčových koncepcí a odborných prací přispívajících k pochopení dlouhodobého vývoje společensko-ekonomických a historických procesů. V neposlední řadě přináší kniha texty vzniklé na základě autorových přednášek pronesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v první polovině desetiletí v rámci různých kurzů pořádaných Seminářem obecných a komparativních dějin. Zahrnuté odborné problematice dodává publikace úvahový a esejistický ráz. Nevyhýbá se hypotézám ani formulování nových teorií a výkladových rámců a překračuje tak horizont ryze akademického kontextu, v němž se tyto tematické okruhy původně rodily.

Sdílet/share thisShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin