Publications

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Publikace-6-d.jpg.

English translations of the titles published in Czech are given in square brackets.

BOOKS

SCHOLZ, Milan: České  a polské  hledání  identity.  Myšlení  Tomáše  Garrigua  Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě.
[Czech and Polish Search for Identity. The Thought of Tomáš Garrigue Masaryk and Roman Dmowski in a Comparative Perspective] Praha: Ústav T. G. Masaryka 2020. 654 pages, summary in Polish, German and English. 

                                                                                                          English summary here

COLLECTIVE MONOGRAPHS

KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě. [The Concept of Territory and Space in Historical Perspective] (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum 2012. 208 pages.

CHAPTERS AND TREATISES IN COLLECTIVE MONOGRAPHS

SCHOLZ, Milan.: Prostor a dějiny. Historické proměny diskusí a otázky současného bádání.
[Space and History: Historical Transformations of Discussions and Questions of Contemporary Research] In: KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě.
[The Concept of Territory and Space in Historical Perspective] (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum, 2012, p. 13-28.  

English summary here

SCHOLZ, Milan: První světová válka a změna prostorového paradigmatu. Naumann – Masaryk – Agnelli a Cabiati. [First World War and the Change of Spatial Paradigm: Naumann – Masaryk – Agnelli and Cabiati] In: KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol: Pojetí prostoru v historické perspektivě.
[The Concept of Territory and Space in Historical Perspective] (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum, 2012, p. 125-165. 

English summary here

SCHOLZ, Milan: Okraje, hradby, mosty: hledání středoevropského teritoria. [Peripheries, Walls, Bridges: The Search for the Central European Territory] In: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti.
[Central Europe: Moving from the Past to the Future] Praha 2014, p. 161-171.

SCHOLZ, Milan: Středoevropské teritorium v projektech nové Evropy z dob první světové války. [Central European Territory in Projects of New Europe from the Time of the First World War] In: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. [Central Europe: Moving from the Past to the Future] Praha 2014, p. 181-209.

PAPERS IN ACADEMIC JOURNALS

SCHOLZ, Milan: Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka a Romana Dmowského: komparativní pohled. [The Search for New Europe in Texts of Tomáš Garrigue Masaryk and Roman Dmowski: a Comparative Perspective] In: Studia historica Brunensia, vol. 64, 2/2017, p. 89-110.

English summary here

SCHOLZ, Milan: Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika. [Comparative Historical Approach and Transnational Historical Issues] In: Sociální studia,vol. 6, 1/2009, p. 69-87.  

English abstract here

SCHOLZ, Milan: T. G. Masaryk v kraji českých bratří. Prázdniny v Klášterci nad Orlicí roku 1890 a další pobyty v podorlickém regionu (1888-1890) aneb TGM na cestě k české otázce. In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, vol. 31, n. 142 (2/2023), p. 2-18.

SCHOLZ, Milan: T. G. Masaryk ve středním Polabí. Devadesátá léta devatenáctého století. In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, vol. 31, n. 143 (3/2023), p. 17-28.

REVIEW ARTICLES IN ACADEMIC JOURNALS

SCHOLZ, Milan: Tomáš Garrigue Masaryk a Nová Evropa z italského pohledu. [Tomáš Garrigue Masaryk and ‘The New Europe’ from an Italian Viewpoint] In: Střed/Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, vol. 15, 1/2023, p. 94-106.

With English abstract

BOOK REVIEWS

SCHOLZ, Milan: Čas soumraku. [The Time of Twilight] In: Soudobé dějiny, vol. 14,  1/2007, p. 236–237.

SCHOLZ, Milan: Dvakrát komunistické Československo a Afrika. [Communist Czechoslovakia and Africa] In: Soudobé dějiny, vol. 14, 4/2007, p. 866 – 871.

BOOKS TO BE PUBLISHED (PLANNED AND PREPARED)

SCHOLZ, Milan: Paradox člověka: absurdity dějin a soudobého světa   [Paradox  of the Human Being: Absurdities in History and Contemporary World]

Essay Human Humanness and Human Animality (extract from the book – in English)

Essay The Chest Called History (extract from the book – in English)

SCHOLZ, Milan: Komparace,  teritoria,  identity:  příspěvky  k  srovnávacímu  studiu dějin. [Comparisons, Territories, Identities: Contributions to the Comparative Research of History]

More about book