T. G. Masaryk ve středním Polabí: Devadesátá léta devatenáctého století

Studie / Střední Polabí náleželo na konci 19. a počátku 20. století k častým dějištím Masarykových regionálních přednášek. Vystoupení na různých místech českých zemí, jež se v posledním desetiletí 19. století stala pravidelným koloritem Masarykova života, započal ostatně Tomáš Garrigue Masaryk v prosinci roku 1890 v Kolíně. V kraji, který se ve srovnání s většinou jiných českých oblastí vyznačoval nezanedbatelným podílem evangelického obyvatelstva, mělo myšlení pozdějšího československého prezidenta silné zázemí. Právě tamním Masarykovým přednáškám a jeho rodícímu se vlivu ve středolabském regionu na sklonku 19. století se věnuje nová studie Milana Scholze publikovaná v časopisu Čas.

Sken studie v pdf je samostatně dostupný zde:

FOTOGRAFIE Ze studie v časopisu ČAS si lze S VYŠŠÍM ROZLIŠENÍM PROHLÉDNOUT NÍŽE:

Obr. 1: Památník T. G. Masaryka v Kouřimi, odhalený roku 1930 u příležitosti Masarykova osmdesátého životního jubilea (foto archiv autora)

Obr. 2: Semtěš na východním Čáslavsku, rodiště Čeňka Duška, významného činitele evangelického, ale i celonárodního života, jenž byl též důležitým Masarykovým ideovým spolupracovníkem (foto autor)

Obr. 3: Semtěšský evangelický areál, vpředu fara, v pozadí kostel, který náleží k největším v Čechách (scházelo se zde na bohoslužbách až 500 věřících). Dnes není komplex v dobrém stavu (foto autor)

Obr. 4: Kostel ve Velimi, působiště Justa Emanuela Szalatnaye, superintendenta evangelické církve helvetského vyznání a Masarykova příznivce (foto autor)

Obr. 5: Pomník TGM v Pečkách při hlavní železniční trati z Prahy do Kolína vznikl roku 1927. Roku 1958 byl však zničen. Obnoven byl dle dochovaného sádrového odlitku a k jeho odhalení došlo u příležitosti stého výročí založení Československa roku 2018 (foto autor)

Milan Scholz: T. G. Masaryk ve středním Polabí. Devadesátá léta devatenáctého století. In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, roč. 31, č. 143, červenec-září 2023, s. 17-28.

Sdílet/Share this