Masarykovy myšlenky pro 21. století: rozhovor pro časopis ČAS

Rozhovor / Časopis ČAS publikoval rozhovor „Masarykovy myšlenky pro 21. století“. Interview bylo poskytnuto Milanem Scholzem předsedovi Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefu Dolistovi a zabývá se významem Masarykova myšlení a odkazu pro dnešní dobu. Samostatně je rozhovor dostupný též na webu Masarykova demokratického hnutí v sekci Dialogy: Masarykovy myšlenky pro 21. století: rozhovor předsedy Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s historikem Milanem Scholzem, autorem knihy o Masarykově myšlení ve srovnávací perspektivě.

BIBLIOGRAFICKÝ ÚDAJ ROZHOVORU: Masarykovy myšlenky pro 21. století (rozhovor předsedy Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s historikem Milanem Scholzem). In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, roč. 30, č. 138, duben-červen 2022, s. 24-33.

Sdílet/Share this