Středoevropské teritorium v projektech nové Evropy z dob první světové války

Kapitola Milana Scholze v knize DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha 2014, s. 181-209.

Digitalizovaná verze není dostupná