T. G. Masaryk v kraji českých bratří: Prázdniny v Klášterci nad Orlicí roku 1890 a další pobyty v podorlickém regionu (1888-1890)

Studie / Text Milana Scholze publikovaný v časopisu Čas zavádí čtenáře do kraje, kde na sklonku středověku nalezla své první útočiště Jednota bratrská, skupina, jejíž činnost a učení Tomáš Garrigue Masaryk v knize Česká otázka označil za nejvlastnější jádro českých dějin. Pozdější československý prezident zde roku 1890 strávil prázdniny. Na přelomu 80. a 90. let 19. století však zavítal do regionu vícekrát. A právě v těchto časech zrála v jeho hlavě myšlenka na sepsání díla, které v kdysi bratrském kraji nalezlo nejednu inspiraci…

Sken studie v pdf je samostatně dostupný zde:

FOTOGRAFIE ZE STUDIE V ČASOPISU ČAS SI LZE S VYŠŠÍM ROZLIŠENÍM PROHLÉDNOUT NÍŽE:

Obr. 1: Zapadlý a nenápadný domek Na Sboru v Kunvaldu, první útočiště Jednoty bratrské (foto autor)

Obr. 2: Žamberk – pohled ve směru od Klášterce nad Orlicí (foto autor)

Obr. 3: Lokalita Jordán u Kunvaldu, která sehrávala klíčovou úlohu v biblické imaginaci Jednoty bratrské. Roku 1889 toto místo na základě historických pramenů v terénu identifikovala trojice českých intelektuálů – Eduard Albert, Tomáš Garrigue Masaryk a Jaroslav Vrchlický. Na pamětní ceduli mj. stojí: „Potvrdit pravost místa, kde studánka měla být, se roku 1889 vypravili do Kunvaldu T. G. Masaryk, J. Vrchlický a žamberský rodák dr. E. Albert“ (foto autor)

Obr. 4: Ubytovací hostinec v Klášterci nad Orlicí, kde Masarykovi o prázdninách 1890 bydleli (foto autor)

Obr. 5: Masarykova základní škola v Klášterci nad Orlicí (foto autor)

Obr. 6: Výhled od oken kláštereckého ubytovacího hostince přes řeku (foto autor) 


 

Milan Scholz: T. G. Masaryk v kraji českých bratří. Prázdniny v Klášterci nad Orlicí roku 1890 a další pobyty v podorlickém regionu (1888-1890) aneb TGM na cestě k české otázce. In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, roč. 31, č. 142, duben-červen 2023, s. 2-18.

Sdílet/Share this