Motivy z domova

„Motivy z domova“ jsou oddílem, který v sobě spojuje poezii a prózu, i když ne v jejich doslovném literárním významu. Snad příznačně si totiž tento oddíl vypůjčuje slovní obraty z pojmenování dvou titulů české literatury, cestopisně laděných Obrázků z domova prozaika Karla Čapka a Prostých motivů, sbírky lyrických básní Jana Nerudy, jejíž nosnou kostrou je propojení přírodní tematiky a života člověka. Ač jsem termín „obrázky“ ani termín „prostý“ do názvu oddílu nepoužil, charakterizují jeho obsah stejně dobře jako sama skutečnost, že se jedná o „motivy z domova“. Chci zde hovořit kombinací písma se slovem na jedné straně a obrazu na straně druhé, abych tak přinesl jednou zadumané až zachmuřené a jindy zase inspirativně zamyšlené zachycení toho, co evokují či mohou evokovat jednoduché krajinné motivy, jež mě oslovily během mého hojného (převážně cyklistického) putování oblastí, kterou si dovoluji nazvat domovem.

Tomáš Garrigue Masaryk v kraji českých bratří: Prázdniny v Klášterci nad Orlicí roku 1890 a další pobyty v podorlickém regionu (1888-1890)

Studie / Publikováno v časopisu Čas, roč. 31, č. 142, duben-červen 2023

Tomáš Garrigue Masaryk ve středním Polabí: Devadesátá léta devatenáctého století

Studie / Publikováno v časopisu Čas, roč. 31, č. 143, červenec-září 2023

Domov jako stejné a jiné: na cestě k nejstručnější definici

Mikroesej / „Domov“ není žádné pevnou hranicí vymezené teritorium, na rozdíl od administrativních územních jednotek nezná přesnější definici… Vymezení „domova“ tak leží jinde než v geografickém ohraničení a mohlo by snad být identifikováno obratem „stejné a přeci jiné“

Druhé břehy

Esej s fotografiemi / Řeka je hranice a rozdělovník, přirozená mez, která se stala i mezí symbolickou. Odedávna oddělovala, ba vzájemně odřezávala geograficky blízké světy. Nedostupná blízkost zřetelně viditelného druhého břehu dráždila svou neuchopitelností a provokovala představivost

Mizení cest

Esej s fotografiemi / Cesta, to není vždy jen pohyb vpřed, ale i možnost návratů, a pohyb vpřed bez ohlížení zpět není ničím jiným než kulkou vystřelenou bez cíle a bez schopnosti určovat její směr

Za kulturou

Esej s fotografiemi / „Kam dnes půjdeme? No přeci za kulturou.“ Při těchto slovech si nejspíš většina populace vybaví cestu do divadla, na koncert, do galerie… Jen málo a nedostatečně si uvědomujeme, že kořeny pojmu kultura leží docela jinde