Prostor a dějiny: historické proměny diskusí a otázky současného bádání

Tato studie je dostupná z následujícího odkazu: SCHOLZ, Milan: Prostor a dějiny. Historické proměny diskusí a otázky současného bádání. In: KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě. (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum, 2012, s. 13-28.