Tomáš Garrigue Masaryk a Nová Evropa z italského pohledu

Recenzní stať / Text Milana Scholze publikovaný v časopisu Střed/Centre (1/2023) pojednává o novém italském překladu slavné Masarykovy práce „Nová Evropa“. A zvláště pak o doplňujících studiích a textech, jejichž autorem je překladatel knihy a znalec Masarykova díla, italský historik Francesco Leoncini. Ty českému čtenáři zajímavě ukazují, jak lze na masarykovskou problematiku nahlížet z vnější optiky, oproštěné od domácí historické zkušenosti.

Plný text recenzní stati v Digitální knihovně Akademie věd České republiky

Sdílet/Share this