Odborné texty

České a polské hledání identity: Myšlení Tomáše Garrigua Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě

Kniha / Publikováno v prosinci 2020, představení knihy – obsah – ukázky z knihy

Tomáš Garrigue Masaryk a Nová Evropa z italského pohledu

Recenzní stať / Text Milana Scholze publikovaný v časopisu Střed/Centre (1/2023) pojednává o novém italském překladu slavné Masarykovy práce „Nová Evropa“. A zvláště pak o doplňujících studiích a textech, jejichž autorem je překladatel knihy a znalec Masarykova díla, italský historik Francesco Leoncini

T. G. Masaryk v kraji českých bratří. Prázdniny v Klášterci nad Orlicí roku 1890 a další pobyty v podorlickém regionu (1888-1890)

Studie / Publikováno v časopisu Čas, roč. 31, č. 142, duben-červen 2023

T. G. Masaryk ve středním Polabí. Devadesátá léta devatenáctého století

Studie / Publikováno v časopisu Čas, roč. 31, č. 143, červenec-září 2023

Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka and Romana Dmowského: komparativní pohled

Studie / Publikováno v periodiku Studia Historica Brunensia roku 2017

Okraje, hradby, mosty: hledání středoevropského teritoria

Kapitola v knize / Součást publikace DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Praha 2014, s. 161-171.

Digitalizovaná verze není dostupná

Středoevropské teritorium v projektech nové Evropy z dob první světové války

Kapitola v knize / Součást publikace DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti z roku 2014, s. 181-209.

Digitalizovaná verze není dostupná

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Pojetí-prostoru-1.png.

Prostor a dějiny: historické proměny diskusí a otázky současného bádání

Studie / Součást publikace KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě, Praha 2012, s. 13-28.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Pojetí-prostoru-1.png.

První světová válka a změna prostorového paradigmatu: Naumann – Masaryk – Agnelli a Cabiati

Studie / Součást publikace KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě, Praha 2012, s. 125-165.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Sociální-studia-1-2009-213x300.jpg.

Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika

Studie / Publikováno v časopisu Sociální studia roku 2009