Okraje, hradby, mosty: Hledání středoevropského teritoria

Kapitola Milana Scholze v knize DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha 2014, s. 161-171.

Digitalizovaná verze není dostupná.