Publikace

Sdílet/share thisShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Monografie

SCHOLZ, Milan: České  a polské  hledání  identity.  Myšlení  Tomáše  Garrigua  Masaryka a Romana Dmowského v komparativní perspektivě. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2020. 653 stran. Více o knize:  Kniha Milana Scholze o Masarykovi a Dmowském

Kolektivní monografie

KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě. (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum 2012. 208 stran

Kapitoly v kolektivních monografiích

SCHOLZ, Milan.: Prostor a dějiny. Historické proměny diskusí a otázky současného bádání. In: KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol.: Pojetí prostoru v historické perspektivě. (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum, 2012, s. 13-28.  

SCHOLZ, Milan: První světová válka a změna prostorového paradigmatu. Naumann – Masaryk – Agnelli a Cabiati. In: KLUSÁKOVÁ, Luďa – SCHOLZ, Milan a kol: Pojetí prostoru v historické perspektivě. (AUC Philosophica et historica, 1/2010. Studia historica). Praha: Karolinum, 2012, s. 125-165. 

SCHOLZ, Milan: Okraje, hradby, mosty: hledání středoevropského teritoria. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha 2014, s. 161-171.

SCHOLZ, Milan: Středoevropské teritorium v projektech nové Evropy z dob první světové války. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol.: Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha 2014, s. 181-209.

Články a studie v odborných periodicích

SCHOLZ, Milan: Hledání Nové Evropy v textech T. G. Masaryka a Romana Dmowského: komparativní pohled. In: Studia historica Brunensia, 2017, roč. 64, č. 2, s. 89-110

SCHOLZ, Milan: Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika. In: Sociální studia 1/2009, s. 69-87.  

Eseje (publikované jinde než na milanscholz.cz)

SCHOLZ, Milan: Češi se zastavují na půli cesty: TGM a naše nynější krize. In: Nová Orientace (příloha deníku Forum24 pro kritické myšlení, 8. 3. 2021, https://www.forum24.cz/cesi-se-zastavuji-na-puli-cesty-tgm-a-nase-nynejsi-krize/

SCHOLZ, Milan: K tradici českého prezidentství: T. G. Masaryk je trvalou výzvou pro skutečné státníky i sebestředné politikáře. In: Nová Orientace (příloha deníku Forum24 pro kritické myšlení, 21. 3. 2023, https://www.forum24.cz/k-tradici-ceskeho-prezidentstvi-t-g-masaryk-je-trvalou-vyzvou-pro-skutecne-statniky-i-sebestredne-politikare/

SCHOLZ, Milan: TGM a Evropa: Jak Masaryk přemýšlel o evropské integraci a varoval před „pěstním právem“. In: Nová Orientace (příloha deníku Forum24 pro kritické myšlení, 7. 3. 2022, https://www.forum24.cz/tgm-a-evropa-jak-masaryk-premyslel-o-evropske-integraci-a-varoval-pred-pestnim-pravem/

SCHOLZ, Milan: T. G. Masaryk a idea republikánství aneb Jak se Československo stalo republikou. In: Nová Orientace (příloha deníku Forum24 pro kritické myšlení, 7. 3. 2023, https://www.forum24.cz/t-g-masaryk-a-idea-republikanstvi-aneb-jak-se-ceskoslovensko-stalo-republikou/

Rozhovory

Masarykovy myšlenky pro 21. století (rozhovor předsedy Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefa Dolisty s historikem Milanem Scholzem). In: ČAS. Časopis Masarykova demokratického hnutí, č. 138, duben-červen 2022, s. 24-33; dostupné též samostatně https://www.masarykovohnuti.cz/Akce/Dialogy/6

Recenze

SCHOLZ, Milan: Čas soumraku. In: Soudobé dějiny 1/2007, s. 236–237.

SCHOLZ, Milan: Dvakrát komunistické Československo a Afrika. In: Soudobé dějiny 4/2007, s. 866 – 871.

Eseje a úvahy publikované na osobním webu

SCHOLZ, Milan: Druhé břehy. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, 28. 12. 2020, https://milanscholz.cz/druhe-brehy/

SCHOLZ, Milan: Mizení cest. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, publikováno 10. 12. 2020, https://milanscholz.cz/mizeni-cest/

SCHOLZ, Milan: Paradox člověka: lidské lidství a lidské zvířectví. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, publikováno 15. 11. 2020, aktualizováno 24. 1. 2022, https://milanscholz.cz/paradox-cloveka/

SCHOLZ, Milan: Truhla jménem Dějiny. Verze 1.1. In: milanscholz.cz, publikováno 20. 10. 2020, aktualizováno 24. 1. 2022, https://milanscholz.cz/truhla-jmenem-dejiny/

SCHOLZ, Milan: Za kulturou. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, publikováno 30. 11. 2020, https://milanscholz.cz/za-kulturou/

Sdílet/share thisShare on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin