Eseje a úvahy

K tradici českého prezidentství: T. G. Masaryk je trvalou výzvou pro skutečné státníky i sebestředné politikáře

Esej publikovaný 21. 3. 2023 v Nové orientaci (příloze deníku Forum24 pro kritické myšlení) 

T. G. Masaryk a idea republikánství aneb Jak se Československo stalo republikou

Esej uveřejněný u příležitosti výročí narození T. G. Masaryka 7. 3. 2023 v Nové orientaci (příloze deníku Forum24 pro kritické myšlení) 

Masarykovy myšlenky pro 21. století: rozhovor pro časopis ČAS

Rozhovor poskytnutý Milanem Scholzem předsedovi Masarykova demokratického hnutí Prof. Dr. Josefu Dolistovi, publikovaný v časopisu ČAS, duben-červen 2022, s. 24-33, samostatně dostupné online na webu Masarykova demokratického hnutí v sekci Dialogy

TGM a Evropa: Jak Masaryk přemýšlel o evropské integraci a varoval před „pěstním právem“

Esej publikovaný v Nové Orientaci (příloze deníku Forum24 pro kritické myšlení) 7. března 2022

Češi se zastavují na půli cesty: TGM a naše nynější krize

Esej publikovaný v Nové Orientaci (příloze deníku Forum24 pro kritické myšlení) k výročí narození T. G. Masaryka (7. března 1850) 8. března 2021

Truhla jménem Dějiny

Metaforický esej Stará dřevěná truhla se pomalu rozpadá pod náporem letité mravenčí práce červotoče… Autentický žitý archiv člověka, neuspořádaný do chronologických a tematických řad. Archiv nesouvislých útržků a náhod prolnutých tlejícími mementy dřívějšího i nánosy prachu toho pozdějšího ….

Paradox člověka: lidské lidství a lidské zvířectví

Esej Přírodní zákony daly možnost uplatnění principu kola, avšak síla, za kterou jedni spatřují působnost Stvořitele a druzí evoluci, nevyužila tento princip v biologické praxi… Kolo se však stalo jedním z elementů umožňujících kontrolu nad světem. Stojí tak proti přirozenému řádu světa a zároveň jej svrchovaně potvrzuje, značí evoluční invaliditu v biologickém smyslu, aby vzápětí tímtéž přitakávalo principu vývoje