Druhé břehy

Řeka je hranice a rozdělovník, přirozená mez, která se stala i mezí symbolickou. Odedávna oddělovala, ba vzájemně odřezávala geograficky blízké světy. Nedostupná blízkost zřetelně viditelného druhého břehu dráždila svou neuchopitelností a provokovala představivost.…

Mizení cest

Cesta, to není vždy jen pohyb vpřed, ale i možnost návratů, a pohyb vpřed bez ohlížení zpět není ničím jiným než kulkou vystřelenou bez cíle a bez schopnosti určovat její směr.…

Za kulturou

„Kam dnes půjdeme? No přeci za kulturou.“ Při těchto slovech si nejspíš většina populace vybaví cestu do divadla, na koncert, do galerie. V lidské imaginaci přitom vyvstane představa odění se do společenského oblečení a pocit jisté vznešenosti, jenž se v naší obrazotvornosti neodmyslitelně váže k institucím, kterým dáváme přídomek „kulturní“.…