Co potřebuje Evropa? Několik kritických poznámek k českému evropanství

Esej / „Evropa nám vyrůstá před očima“. Těmito slovy, psanými kurzivou, začínaly v prvních letech 21. století knížky z edice Utváření Evropy, úhledné publikace malého formátu v tmavomodré obálce, které se pěkně četly například ve vlaku, když za okénkem ubíhaly krajinné obzory a evokovaly evropský příběh. Bylo ale opravdu možné hovořit o evropském snu? Jak se tento sen za dvacet let od našeho vstupu do Evropské unie proměnil? A co Evropa potřebuje dnes? O tom pojednává můj esej.

Esej Milana Scholze publikovaný 30. 5. 2024 v Nové orientaci (příloze deníku Forum24 pro kritické myšlení)

Sdílet/Share this