Optimalizace citací z internetových zdrojů

Stránky milanscholz.cz jsou vedeny snahou o optimalizaci citování zdrojů z internetového prostředí, které stále bohužel bývá velmi vágní. Internet, v dnešní době nevyhnutelný prostředek poznání, tak jako zdroj citovatelných informací stále (zvláště v odborném prostředí a odborném diskursu) neoprávněně stojí v jakési „šedé zóně“ – všichni z něj čerpají, ale ne každý to v citaci přizná. Důvodem jsou přitom nezřídka právě rozpaky nad tím, jak správně citovat, a to i z toho důvodu, že se obsah internetových stránek může v průběhu času snadno měnit.

Otázku citací z internetových zdrojů podle mého názoru inspirativním způsobem řeší na soudobé dějiny orientovaný německý web Docupedia Zeitgeschichte: Begriffe, Methoden und Debatten der zeithistorischen Forschung (https://docupedia.de/). Z jím navrhované varianty citování vycházejí ve svém doporučení s drobnými obměnami i stránky milanscholz.cz. Usnadnění citací zdrojů z prostředí internetu přitom vyžaduje optimalizaci užívaných URL adres tak, aby byly co nejkratší, působily z vizuálního hlediska co nejméně šifrovitě, vystihovaly obsah a blížily se svou podobou co nejvíce názvu toho kterého příspěvku.

Příklad optimalizované citace je následující:

SCHOLZ, Milan: Truhla jménem Dějiny. Verze 1.0. In: milanscholz.cz, publikováno 20. 10. 2020, https://milanscholz.cz/truhla-jmenem-dejiny/

Jádro citace je tedy stejné jako u běžné citace tištěných publikací (jméno autora, název příspěvku). Následuje verze příspěvku, doména, datum publikování příspěvku a URL adresa. Samotné datum zobrazení či stažení příspěvku z internetu (u citací z internetových zdrojů dosud časté) se stává irelevantní informací a je vypuštěno. Nahrazuje jej právě verze příspěvku.

  • Verze 1.0 znamená zcela první verzi příspěvku.
  • Verze 1.1 znamená, že v příspěvku došlo oproti verzi 1.0 k úpravám čistě technického rázu (překlepy, přidán či vyměněn obrázek, drobná úprava formulace věty apod.).
  • V případě, že je na webu publikována verze 1.1, zůstává u příspěvku stejné datum publikování jako u verze 1.0, ale verze 1.0 již není na webu nadále dostupná, neboť se jednalo o pouhé opravy formálních erat.
  • Verze 2.0 znamená obsahově aktualizované vydání příspěvku. Tato verze proto dostává nové datum publikování. URL se v případě verze 2.0 oproti verzi 1.0 liší tím, že je na konec URL adresy připsáno číslo 2.

Příklad:

Verze 1.0: https://milanscholz.cz/truhla-jmenem-dejiny/

Verze 2.0: https://milanscholz.cz/truhla-jmenem-dejiny-2/

  • Verze 2.0 je verzí uváděnou v menu, pro zájemce je však archivována starší verze 1.0 a lze na ni přejít skrze odkaz umístěný v příspěvku 2.0. Podobně, je-li otevřena verze 1.0 a existuje i nová verze příspěvku 2.0, je čtenář odkazem v příspěvku upozorněn, že je k dispozici aktualizovaná verze.

Věřím, že tento přístup budou uživatelé vnímat jako užitečnou cestu, jak standardizovat nejen citace, ale i práci s informacemi pocházejícími z prostředí internetu obecně

Milan Scholz, aktualizováno 23. 1. 2021