Pravidla pro komentáře

Stránky milanscholz.cz nabízejí u vybraných příspěvků možnost vkládání komentářů a diskuse nad tématy, která daný příspěvek otevírá. Prostor v komentářích je určen pro věcně související a korektně formulované názory, připomínky, otázky a podněty k diskusi, jež jsou autorem vítány.

Protože však v každém komentářovém a diskusním prostoru hrozí nebezpečí vymknutí se z původního rámce, které může od vkládání komentářů odrazovat korektní diskutující, jedná se na stránkách milanscholz.cz o diskusi moderovanou, kde moderátorem je administrátor webu. Ten nikterak nezasahuje, není-li to třeba, avšak je arbitrem v případě, kdy by byly vkládány komentáře jakkoliv nevhodného či nesouvisejícího obsahu. Takové komentáře buďto nebudou vůbec zařazeny nebo budou smazány.

Návštěvník webu, který má v úmyslu vložit komentář, uvede své jméno (minimálně křestní a iniciálu příjmeního) a emailovou adresu. Za účelem ochrany před vložením nechtěného či nevhodného obsahu je první vložení komentáře od toho kterého přispěvatele zkontrolováno ze strany administrátora webu a teprve následně se objeví na webu. Další komentáře od téhož přispěvatele jsou již vkládány automaticky.   

Milan Scholz, aktualizováno 20. 1. 2021