Reflexe knih

Třicet českých knih z oblasti společenských věd: výběr z posledních třiceti let

Seznam původních českých prací, které mě nejrůznějším způsobem oslovily. Místo zde nacházejí odborné monografie s širší společenskou relevancí, esejisticky laděná zpracování a rovněž přehledy a kvalitní práce učebnicového charakteru

Třicet překladových knih z oblasti společenských věd: výběr z posledních třiceti let

Pendant k seznamu domácích titulů překladů sestavený podle stejného klíče …