Za kulturou

„Kam dnes půjdeme? No přeci za kulturou.“ Při těchto slovech si nejspíš většina populace vybaví cestu do divadla, na koncert, do galerie. V lidské imaginaci přitom vyvstane představa odění se do společenského oblečení a pocit jisté vznešenosti, jenž se v naší obrazotvornosti neodmyslitelně váže k institucím, kterým dáváme přídomek „kulturní“.…

Paradox člověka: lidské lidství a lidské zvířectví

Přírodní zákony daly možnost uplatnění principu kola, avšak síla, za kterou jedni spatřují působnost Stvořitele a druzí evoluci, nevyužila tento princip v biologické praxi. Žádný živočišný druh se nezačal pohybovat na kolečkách, až člověk, o němž se znesvářené tábory nedovedou shodnout, zda je sám zvířetem nebo svébytnou entitou, poznal užitečnost tohoto principu a (sám v pohybu pomalý a slabý) začal kolo používat jako berličku.…

Truhla jménem Dějiny

Stará dřevěná truhla se pomalu rozpadá pod náporem letité mravenčí práce červotoče. Jeden z pantů kdysi bytelného víka je utržen a druhý visí na chabých proužcích skrz naskrz zkorodovaného kousku kovu, který jen po očištění od pavučin prozrazuje, že kdysi býval železem.…